ЕКСТРАКЦИЯ

Екстракциите се извършват в случаите, когато съществуващата структура на вашия зъб не може да бъде възстановена, за да изпълнява нормална функция във вашата уста. Това може се случи, ако вашият зъб е претърпял значително увреждане или разположен по начин, който пречи на лечението на останалите зъби. Ние предлагаме различни нива на седация или анестезия в допълнение към рутинната местна упойка, така че нашите пациенти да могат да се отпуснат, докато претърпяват комплексно хирургично лечение.

ПРИСАЖДАНЕ НА КОСТ

Процедурата по присаждане на кост се препоръчва, когато състоянието на челюстната кост се е влошило до такава степен, че не може повече да поддържа съществуващите или заместващите зъби. Процедурата включва подсилване на костта с остеозаместителни материали, които могат да бъдат под формата на прах, паста или малки частици. С времето остеозаместителния материал се интегрира с околната костна тъкан и ще възстанови зоната до подходящото качество и количество кост. Операцията е предсказуема и безопасна,всички остеозаместителни материали са напълно стерилни и произхождат от надежден производител. Когато трябва да се присади кост върху голям увреден участък, най-добрият донор на кост е собственото тяло на пациента. Д-р Липчев ще обсъди всички възможности, които съществуват за вас по време на консултацията .

ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ

Оралната патология се отнася до идентификацията и лекуването на заболявания, засягащи устата и околните лицеви зони. Те могат включват заболявания, вариращи от доброкачествени кисти до рак на устната кухина. Тъй като устата играе важна роля при храненето, дишането и говора, грижата за състояния, които засягат оралното ви здраве са свързани с цялостното ви благополучие.

В Дентална практика д-р Липчев се гордеем с индивидуално изработен подход към всеки един пациент; поради това препоръчваме да си запишете час за предварителна консултация преди извършването на големи възстановителни процедури на 0888247064.