Д-р Милен Липчев завършва Денталния факултет на Медицински университет “ И.П. Павлов“ гр. Пловдив през 1993 година.

След дипломирането си работи в Стоматологична поликлиника Варна от 1993 година до 1998 година. През 1999 година открива самостоятелна дентална практика с насоченост естетична стоматология и имплантология.

С цел усъвършенстване на своите умения завършва редица следдипломни квалификации и курсове включващи имплантологични техники, изкуствено възстановяване на усмивката и естетични лицеви корекции.